Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Identificació:

Codi: 
IPCIDV-4-0001
Codi (incremental): 
4
Tipus d'element: 
Nom propi de l'element: 
Ball de rams.
Grup i/o comunitat: 
Esbart Ciutat Comtal i població en general.
Breu descripció: 

Ball pla de parelles ballat per la festa major de l'antic poble d'Hostafrancs (Barcelona) en honor de Sant Àngel Custodi.

Data: 
2016

Localització:

Descripció de la localització: 

Plaça Joan Pelegrí.

Datació:

Periodicitat: 
Anual
Descripció de la data de realització / periodicitat: 

A la primeria d'octubre, habitualment el primer dissabte.

Descripció :

Descripció: 

El ball, sempre en parella, es fa en dues passades. En la primera, anomenada passada de lluïment, hi participen els balladors que han assistit als assaigs preparatoris de la dansa. Després d'una sèrie de danses vuitcentistes, es fa la segona passada, en què pot prendre part tothom qui ho vulgui.

Acompanyament musical: cobla.

Vestuari: Sense requisit.

Història i transformacions de l'element: 

Es recupera l'any 1995 a càrrec de membres de l'Esbart Ciutat Comtal.

Processos i preparatius: 

Sessions d'aprenentatge obertes a la població.

Dedicació: 

Festa Major.

Eines, infraestructures i objectes emprats i/o accessoris: 
Formes d'organització social/Organitzacions formals o informals: 

Esbart Ciutat Comtal.

Participants/Executants: 

Homes i dones d'edat adulta.

Ús i funció: 

Salvaguarda:

Transmissió: 

Esbart Ciutat Comtal.

Recursos associats:

Bibliografia: 
Ball de rams d'Hostafrancs
Vídeo (online): 

Informació técnica:

Projecte/Recerca: 
Inventari de Danses Vives de Catalunya

Interpretació [ètic]: